Skip to content

Kortspel

Här kommer några tips på kortspel man kan spela.

Plump

Plump är ett roligt kortspel för 2+ spelare. Spelet går ut på att lyckas ta det antal stick man förutspått från början.

Förberedelser
Man behöver ett spelprotokoll och en vanlig kortlek om 52 kort.
Protokollet kan se ut som längst ner på sidan.

Grundregler
Spelets gång
Man måste alltid följa färg. Saknar man kort i den färg som lagts får man lägga vilket kort man vill.
Om man misslyckas sätts det en så kallad “plump” i spelprotokollet, därav namnet på kortspelet.
Att ta ett stick betyder att man har högsta kortet av de som är utlagda. Eller att man lagt en färg som ingen annan spelare har. Det är därför väldigt bra att ha många kort av samma kulör.

1 kort
Första omgången får alla spelare 10 kort vardera. Därefter börjar spelarna (medsols) att gissa hur många stick dessa tror att de kommer ta under denna spelrunda. Man får tippa på allt mellan 10 och 0 stick.
Antalet förutspådda stick får aldrig gå jämnt ut på spelprotokollet. Sista spelaren kan alltså inte alltid välja det han vill. (EX om 3 spelare: Spelare 1 tippar på 5 stick, spelare 2 på 5 stick, spelare 3 får ej välja 0 stick)
Efter att rundan spelats klart tittar man vilka som lyckats ta exakt så många stick de förutspått.
Om en spelare lyckats får denne en etta framför antalet stick. Se protokoll längst ner på sidan.

Spelrundorna fortsätter nu med ett färre kort per gång, enligt spelprotokollet.

Vinnare
När det är dags för en omgång med endast ett kort per person finns det flera olika varianter.
Var spelare får titta på sitt kort och avgöra om det ger vinst eller ej (0 eller 1 stick).
Var spelare håller upp kortet i pannan, utan att titta på det själv.
Genom att se de andras kort avgör spelaren då om denne tror att det egna kortet är bättre eller sämre.
Ingen spelare tittar på något kort och alla chansar på 0 eller 1 stick.

I slutet räknas samtliga poäng och den spelare med flest poäng vinner.

 

Varje spelare får totalt nio kort var. Tre kort ska ligga bredvid varandra med baksidan uppåt, tre kort ska ligga på dessa kort med valörsidan uppåt och tre kort ska spelarna ha på hand. De kort som ligger med baksidan uppåt är ”hemliga” och ska inte visas för någon. Ingen av spelarna får veta vilka deras egna ”hemliga” kort är.

De hemliga korten har baksidan uppåt, på dessa finns de öppna korten och sedan har man handkort.

Man får byta de öppna korten med sina handkort innan spelet börjar, men inte under spelets gång. De kort som inte blev utdelade ligger som plockhög.

Vändtia

Spelaren med lägst kort börjar, har fler spelare samma låga valör räknas hjärter lägst. Man ska alltid ha tre kort på handen, så så fort man lagt ett kort plockar man upp ett nytt från högen från bordet. Spelet går sedan medurs och man måste lägga samma valör eller högre på det tidigare utspelade kortet. När man inte kan lägga högre måste man chansa genom att ta upp 1 kort från högen, är detta kort rån högen inte högre tvingas man ta upp hela utspelshögen (ej plockhögen). När plockhögen är slut och man blivit av med alla kort på handen får man börja spela ut de öppna korten från de tre högarna och när alla dessa är utspelade får man spela från de hemliga korten. Får man plocka upp från utspelhögen ska dessa handkort spelas ut först.

Speciella kort / övrigt

Tior – vänder bort hela utsspelshögen och kan läggas på vilken valör som helst.Den bortvända korthögen är nu ute ur spelet och spelaren får börja lägga nytt valfritt kort.

Tvåor – kan läggas på allt och sänker spelet till två igen.

Fyra lika – fyra lika kort vänder bort högen.

Dubbellägg – har en spelare 2 eller fler kort i samma valör kan dessa läggas tillsammans.

Spelet är slut när alla spelare blivit av med alla korten.

 

Vändåtta

 

Den spelare som först blir av med alla sina kort vinner.

Spelets gång

Var spelare får sex kort och resten av korten placeras på bordet som en plockhög. Det första korten från plockhögen läggs ut, detta kort bestämmer färg eller nummer.

Förhand, spelaren till vänster om given, spelar nu ut. Denne kan välja att spela ett kort som följer färg på det uppslagna kortet eller ett kort med samma valör, på detta vis byts färgen.

Om en spelare på tur inte kan lägga måste denna ta upp max tre kort, kan denna lägga på det första eller andra behöver denne inte plocka upp fler kort. Om spelaren efter tre kort fortfarande inte kan lägga inte går turen vidare till nästa spelare.

Speciella kort

ÅTTOR: Samtliga fyra åttor i spelet fungerar som jokrar och låter spelaren byta till den färg denne behagar.

ESS: Om ett ess spelas ut måste alla övriga spelare plocka upp ett varsitt kort från plockhögen. Spelaren som lagt esset får sedan lägga ytterligare ett kort som följer färgen på esset. För att lägga ett ess måste man alltså ha minst ett till kort av samma färg.

Det går inte att lägga åtta på åtta, ess på åtta, åtta på ess eller ess på ess.

När en spelare just har fått ett kort kvar på hand måste hon/han säga ”lappen” för att få gå ut nästa runda. På samma sätt måste en spelare med två, tre eller fyra kort kvar på hand säga ”varning” innan hon/han får gå ut. Det är inte tillåtet att gå ut på en åtta eller ett ess, inte heller att spara ess med ett annat kort i samma färg och gå ut på dessa.

 

Canasta

 

För två spelare

Man börjar som vanligt med att dra om given. Den spelare , som drar lägsta kortet ger första gången och sedan alternerar spelarna om given. Varje spelare får 15 kort. När en spelare drar från talongen , tar han två kort och sakar ett. När han tar högen och ersätter röda treor sker detta på vanligt sätt. Skulle endast ett kort finnas kvar i talongen , anses som om han gjort en komplett dragning och han måste avsluta sitt spel. Om en spelare drar en röd trea som talongens näst sista kort , lägger han upp den och ersätter den med det sista kortet i talongen och spelet fortsätter därefter som vanligt enligt reglerna. Om en spelare drar en röd trea som talongens sista kort får han varken mälas eller saka och given är slutspelad. En spelare måste ha två Canastas för att gå ut , detta gäller även vid utgång direkt (gömd hand).

För tre spelare

Det finns två versioner av Canasta för tre spelare:

 1. Man använder sig av i stort sett samma regler som Canasta för fyra spelare med undantag för följande:
 • Varje spelare spelar för sig själv.
 • Varje spelare får 13 kort.
 • Den spelare som dragit högsta kortet väljer plats. Till höger om honom sitter den spelare som har dragit det lägsta kortet. Denne sistnämnde börjar att ge, och given fortsätter som vanligt medsols.
 • En Canasta krävs för utgång.
 • Partiet är slutspelat när minst en spelare uppnått 5 000 poäng.
 1. Man kan också spela en version som kallas ”Cutthroat Canasta” , som många anser vara ett snabbare och mer spännande spel.

Cutthroat Canasta

 1. Varje spelare får 13 kort.
 2. Vid dragning från talongen dras alltid två kort åt gången. Däremot sakas ett kort som vanligt. Skulle det mot slutet bara finnas ett kort kvar i talongen får detta dras , vilket då betraktas som en komplett dragning.
 3. Spelarna tävlar individuellt , men i varje enskild giv kommer en att spela SOLO mot de andra två som då blir partners på samma sätt som vid spel på fyra.
 4. Den förste spelaren i varje giv som tar upp högen blir solospelare , och de andra två spelarna bildar ett temporärt partnerskap mot honom.
 5. Om en spelare går ut innan högen tagits upp , räknas han som solospelare i den given.
 6. Varje spelare har sin egen kolumn i protokollet. Solospelaren räknar bara sina egna poäng , medan partnerspelarna adderar den poäng de gemensamt uppnått till bägges totalpoäng i protokollet.
 7. Poäng för röda treor räknar varje spelare individuellt , och tillfaller således inte båda spelarna i ett partnerskap.
 8. I och med att poängen räknas individuellt kan det hända att de båda spelarna i ett partnerpar har olika minimikrav på sig. När förste spelaren i ett partnerpar gjort begynnelsemälningen , är det fritt fram för hans partner att lägga till nya kort till dessa mälningar och att påbörja nya som vanligt.
 9. Minst två Canastas krävs för utgång.
 10. Om talongen tagit slut , slutar spelet i och med när spelaren som drog talongens sista kort sakar.
 11. Om talongen tagit slut och högen aldrig tagits upp , räknar varje spelare ut sina poäng individuellt (inget partnerskap.)
 12. Ett parti går till 7 500 poäng. Passerar flera spelare den summan vinner den spelare som uppnått högst totalpoäng.

 

För fem spelare

De två spelare som dragit de högsta korten bildar ett lag och spelar hela tiden mot de tre , som har dragit de lägsta korten. Laget med tre spelare alternerar , varvid en spelare är ute varje rond. Denne får inte råda sina partners och har som enda rättighet att korrigera fel i poängräkningen efter givens slut.

För sex spelare.

Det finns två sätt att spela sexmanna-canasta på:

 1. De tre spelare som dragit de högsta korten bildar ett tremanna-lag och spelar mot de tre som dragit de lägsta korten. Spelarna sitter A , B , A , B , A , B (varje spelare sitter mellan två motspelare.)
 2. Tre lag spelar , och vardera laget består av två spelare. Spelarna sitter A , B , C , A , B , C.

Man spelar med tre vanliga kortlekar på 52 kort vardera , samt sex jokrar som blandas samman. Varje spelare får 13 kort. Två Canastas krävs för utgång. Fyra röda treor räknas endast 100 poäng för varje. Fem röda treor räknas som 1000 poäng och sex röda treor räknas som 1200 poäng.

Om tre lag spelar , går man till 7 500 poäng. Om två lag spelar går man till 10 000 poäng.

Vid spel till 10 000 poäng är minimipoängen 150 när 7 000 poäng har uppnåtts (enligt en del kortspelsböcker när 7 500 poäng uppnåtts.) Huvudsaken är att samtliga spelare är överens om vilken gränspoäng som gäller , innan spelet tar sin början.

När en spelare begär tillstånd om utgång , får han endast fråga en partner.

 

SNABBCANASTA

Reglerna är desamma som vid 4-manna Canasta men att man vid dragning från talongen tar två kort , men sakar ett som vanligt och att det krävs två Canastas för utgång.

 

Regelvarianter för Canasta

Följande varianter på standardreglerna finns och är allmänt i bruk:

 1. Även om högen inte är frusen , så får en spelare inte ta det översta kortet för att addera det till en Canasta på sin egen sida.
 2. När man tar det översta kortet från högen , så måste spelaren alltid ha två naturliga kort på handen som matchar detta (det räcker alltså inte med att ha ett naturligt och ett vilt kort).

 

Svälta räv

Svälta räv är ett enkelt kortspel för 2-4 spelare. Man spelar med en vanlig kortlek utan jokrar.

Förberedelser

En av spelarna delar ut samtliga kort till alla spelarna. Är man 3 spelare blir antalet kort per person ojämnt men detta är okej.

Spelets mål

För att vinna gäller det att svälta ut alla sina motståndare genom att plocka på sig alla 52 kort.

Spelets gång

Alla spelare lägger upp det översta kortet från sin egna hög i en hög framför sig på bordet. Detta gör man till två eller flera av de uppvända korten har samma färg. Den spelare som då lagt det högsta av dessa kort får alla korten i de högar som har kort i samma färg överst. Korten läggs i sin egna hög man har på handen.

Man får inte de högar som har kort i någon annan färg överst.

Om man får slut på kort i den högen på handen tar man upp sin uppvända hög och fortsätter spelet. Spelet tar slut när en av spelarena har alla kort.

 

Kasino

Spelets mål

Spelets mål är att samla ihop så mycket poäng som möjligt genom att plocka de öppna korten på bordet med hjälp av de kort man har på handen. Andra varianter hittar ni längre ner på sidan. Kända varianter av kasino är byggkasino, krypkasino och mulle. I krypkasino ska man, tvärt emot i vanlig kasino, ta så få poäng som möjligt.

Spelets gång

Var spelare och bordet ska tilldelas 4 kort var, dessa delas ut 2 och 2. Nu ska man i tur och ordning plocka kort från bordet med hjälp av sina kort på handen. Man plockar upp kort som överensstämmer med värdet av det kortet man har på handen. Exempel: kung tar kung, kung tar 7+3 (13). Kan man ej plocka något eller några kort från bordet måste man lägga ut. När alla har lagt sina kort så delar man ut 4 kort till var och en på nytt. Bordet får bara kort första omgången.

Korten man samlar på sig läggs i en hög (de plockas alltså inte upp på hand).

 

Tabbe

Om alla kort på bordet kan summeras till ett och samma kortvärde så säger man att det är tabbe på det kortet, vilket ger 1 poäng.

 

Poäng

Då spelet är slut räknar alla spelare sina kort och spader för att avgöra vem som har flest kort och spader. Per ess får man ett poäng, samma för lillan. Storan är värd 2 poäng.

Tabbe: 1 poäng
Flest kort: 1 poäng
Flest spader: 1 poäng
Per ess: 1 poäng
Lillan/Lillen (spader 2): 1 poäng
Storan/Storen (ruter 10): 2 poäng

Normalt går varje omgång i sålunda i 9.

Be First to Comment

Kommentera